Powered by Smartsupp

KostyART

KostyART - logo.

Vysvětlivky

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Klasická marketingová metoda (v souvislosti s počítačovými programy také testovací metoda či metoda pro testování použitelnosti aplikací), jež má za cíl zvýšit konverze či konverzní poměry projektu prostřednictvím změny jednoho funkčního či designového prvku.
Jde o sbírku procedur, funkcí, tříd či protokolů nějaké knihovny (ale třeba i jiného programu nebo jádra operačního systému), které může programátor využívat. API určuje, jakým způsobem jsou funkce knihovny volány ze zdrojového kódu programu.
Plně automatický veřejný Turingův test k odlišení počítačů a lidí. Test spočívá zpravidla v zobrazení obrázku s deformovaným textem, přičemž úkolem uživatele je zobrazený text opsat do příslušného vstupního políčka.
Softwarový démon, který v operačních systémech automatizovaně spouští v určitý čas nějaký příkaz. Jedná se o specializovaný systémový proces, který v operačním systému slouží jakožto plánovač úloh, jenž umožňuje opakované spouštění periodicky se opakujících procesů.
Systém pro správu obsahu (CMS z anglického content management system) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu.
Jazyk stylů používaný pro specifikaci prezentace a stylování dokumentu napsaného ve značkovacím jazyce, jako je HTML nebo XML (včetně dialektů XML, jako je SVG, MathML nebo XHTML). CSS je vedle HTML a JavaScriptu základní technologií World Wide Webu.
Hierarchický systém doménových jmen, který převádí IP adresy (např. 192.168.123.12) na doménové jména (např. www.vsb.cz) a naopak. Protokol používá port 53 a transportní protokoly TCP i UDP.
Grafický editor pro společný návrh webových stránek, aplikací a dalších designových produktů. Objevil se v roce 2016 jako obdoba Sketche a Adobe XD, ale o pár let později se stal jedním z nejoblíbenějších nástrojů pro designéry.
Momentálně nejpoužívanější protokol pro přenos hypertextových dokumentů ve formátu HTML. Dokáže přenášet také i jakýkoliv soubor (jako e-mail). Verze HTTPS umožnuje posílat data šifrovaná a tím i lépe zabezpečená.Pracuje na protokolu TCP a portu 80.
Protokol přístupu ke zprávám elektronické pošty. Umožňuje přístup k vaší poště na serveru bez potřeby stahovat tuto poštu na váš počítač. Máte proto přístup k elektronické poště i pokud pracujete na více počítačích. Pracuje na protokolu TCP a portu 143.
Pomůcka pro měření výkonnosti, která se běžně používá k měření úspěšnosti aktivity organizace. Klíčové ukazatele by měly přímo ovlivňovat úspěšnost vize organizace, proto se pro jejich tvorbu využívají rámce, jako například Balanced Scorecard, které vizi převedou na několik oblastí, ve kterých potom definují ukazatele výkonnosti.
MX záznam je druh položky v DNS. Obsahuje informaci o poštovních serverech obsluhujících e-mailové adresy v dané internetové doméně.
Skriptovací programovací jazyk. Je určený především pro programování dynamických internetových stránek a webových aplikací například ve formátu HTML, XHTML či WML. PHP lze použít i k tvorbě konzolových a desktopových aplikací.
Internetový protokol přístupu ke zprávám elektronické pošty, který se používá pro stahování emailových zpráv ze vzdáleného serveru na váš počítač. Zprávy se po stažení ze serveru smažou a zůstavají již pouze ve vaši poštovní schránce na počítači.
Zkratka PPC pochází z anglického Pay Per Click – platba za kliknutí. Jedná se o reklamní model, při kterém inzerent platí za reklamu pouze v okamžiku, kdy na ni někdo klikne.
Pojmy responzivní a responzivita vyjadřují schopnost se přizpůsobit. Responzivní web je tak snadno čitelný a ovladatelný na různých zařízeních. Jeho vzhled se přizpůsobí prostoru, který má k dispozici, teda například mobilu.
Optimalizace pro vyhledávače. Metody, které mají za cíl, aby se určená URL zobrazovala na předních místech vyhledávačů. Získání přední pozice ve výsledcích vyhledávání zvyšuje šanci získání četnějších a zároveň cílených návštěvníků. Některé techniky SEO se provádí přímo na dané stránce (on-page SEO), některé mimo tuto stránku (off-page SEO).
Protokol určený k přenosu souborů mezi dvěma počítači, na kterých mohou běžet rozdílné Operační Systémy. Pracuje na principu klient-server, tzn. že jeden počítač (server) data poskytuje a druhý (klient) se k serveru připojuje. Pro vlastní přenos dat využívá SFTP obvykle SSH-2, ale je navržen tak, aby ho bylo možné používat i nad jiným protokolem.
Internetový protokol určený pro přenos zpráv elektronické pošty (e-mailů) mezi počítači. Protokol zajišťuje doručení pošty pomocí přímého spojení mezi odesílatelem a příjemcem; zpráva je doručena do schránky příjemce, ke které potom může uživatel kdykoli (off-line) přistupovat .Pracuje na protokolu TCP a portu 25.
Standardizovaný strukturovaný dotazovací jazyk, který je používán pro práci s daty v relačních databázích.
Protokol, resp. vrstva vložená mezi vrstvu transportní (např. TCP/IP) a aplikační (např. HTTP), která poskytuje zabezpečení komunikace šifrováním a autentizaci komunikujících stran.
Obecný značkovací jazyk, který byl vyvinut a standardizován konsorciem W3C. Je zjednodušenou podobou staršího jazyka SGML. Umožňuje snadné vytváření konkrétních značkovacích jazyků (tzv. aplikací) pro různé účely a různé typy dat.