Powered by Smartsupp

KostyART

KostyART - logo.

Barevné modely RGB & CMYK

přibližná doba čtení: 3 min.

Mezi nejznámější barevné modely patří RGB používaný například v digitální fotografii a CMYK používaný pro barevný tisk a my se dnes o těchto dvou základních barevných modelech dozvíme něco víc. Řekneme si zde navíc i základní informace o jejich barevných režimech, hloubkách i gamutech.

1. Barevné modely

Barevné modely definují rozsah barev zobrazovaných v daném barevném režimu.


Kromě modelů RGB a CMYK založených na míchání barev existují i jiné modely pracující s jasem a dalšími parametry, např. HSB nebo Lab. Barevné modely RGB, CMYK nebo HSB můžeme chápat jako abstraktní matematické modely popisující číselnou reprezentaci barev v digitálním obraze.

1.1 Barevný model RGB

Barevný model RGB (red-green-blue) neboli červená-zelená-modrá je aditivní barevný model, ve kterém je smícháno společně červené, zelené a modré světlo různými cestami k reprodukci obsáhlého pole barev, který je používán v barevných monitorech.

1.2 Barevný model CMYK

Barevný model CMYK (Cyan-Magenta-Yellow-Key(Black)) neboli azurová-purpurová-žlutá-černá je barevný model založený na subtraktivním míchání barev. Používá se hlavně u reprodukčních zařízení, která barvy tvoří mícháním pigmentů. Dříve se používal barevný model CMY, kde se černé barvy dosahovalo pomocí smíchání ostatních barev, tato černá ale nebyla příliš kvalitní, proto se nyní používá model CMYK, kde je navíc čtvrtá barva – černá. Jejím přidáním se navíc snižují náklady na tisk.

Barevný gamut

Všechny barvy vyjádřené v RGB nelze zobrazit v CMYK a naopak. Důvodem jsou rozdílné barevné gamuty. Při tisku fotografií tedy může dojít ke ztrátě brilance barev – barvy na monitoru budou vypadat jinak, než barvy na papíře.

Barevný gamut.

2. Barevné režimy

Barevné režimy určují, jak se kombinují barvy na základě počtu kanálů v barevném modelu. Výsledkem různých barevných modelů jsou různé úrovně barevných detailů a velikostí souborů.

2.1 Barevný režim RGB

Barevný režim RGB používá model RGB, který přiřazuje každému obrazovému bodu hodnotu intenzity. V obrazech s 8 bity na kanál jsou hodnoty intenzity v rozsahu od 0 (černá) do 255 (bílá) pro každou ze složek RGB (červená, zelená, modrá) v barevném obraze.

2.2 Barevný režim CMYK

V režimu CMYK se každému obrazovému bodu přiřadí procentuální hodnota pro každou výtažkovou tiskovou barvu. Nejsvětlejším barvám (světla) jsou přiřazeny malé procentuální hodnoty tiskových barev; tmavší barvy (stíny) mají vyšší hodnoty. Například jasně červená může obsahovat 2 % azurové, 93 % purpurové, 90 % žluté a 0 % černé. V obrazech CMYK se vytvoří čistá bílá, když mají všechny čtyři složky hodnoty 0 %.

Barevné hloubky

Určují, kolik je v obraze možných barev, černobílá (teoreticky postačí 1 bitová barevná hloubka), stupně šedé (8 nebo 16 bitů), RGB (24 nebo 48 nebo 96 bitů), Lab (24 bitů), CMYK (32 bitů).